Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is hier in te zien. Dit is ons programma op hoofdlijnen.

Op detailniveau komen we ook met onze kernpunten. Daar vindt u onze inzet op wijk- en dorpsniveau. Dehttps://vdg-oss.nl/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-15-VDG-VERKIEZINGSPROGRAMMA-2018-2022.pdf kernpunten zullen spoedig op deze website worden gepubliceerd!