De visie van VDG

De kracht van lokaal

Als lokale partij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners. Voor iedereen uit de gemeente Oss, in alle wijken, stadjes, dorpen en kernen. Wij zijn niet links of rechts. Wij hoeven geen Haagse ideeën uit te dragen. Daarom kunnen wij ons 100% richten op de lokale politiek van de gemeente Oss. “

De kracht van leden

“Ons kent ons, wij kennen Oss “Zo werkt het binnen VDG. Wij zijn niet alleen een partij voor de gemeenschap, maar vooral ook uit de gemeenschap. Onze leden komen uit alle hoeken van de gemeente Oss en hebben door hun actieve deelname aan allerlei sociale activiteiten een goede voeling met wat er leeft onder de bevolking.

De kracht van Oss

We worden dagelijks gevoed met informatie uit de dorpen, wijken, scholen, verenigingen en leefomgeving. Dat hebben wij nodig om goede politiek te blijven bedrijven. Veel mensen, verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben al de weg naar VDG gevonden als ze een probleem hadden. VDG luistert en werkt graag mee aan oplossingen.