Welkom bij VDG Oss, wilt u dat de teksten voorgelezen worden? Selecteer de de tekst en klik op de speaker.   Click to listen highlighted text! Welkom bij VDG Oss, wilt u dat de teksten voorgelezen worden? Selecteer de de tekst en klik op de speaker. Welkom REALNAME
+100%-
j

NIEUWS

 

Opdracht VDG aan nieuwe informateur: dhr. (Auke) Blaauwbroek

Opdracht VDG aan informateur dhr. Auke Blaauwbroek 23 april 2018 Inleiding Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft een informateur (dhr. Bob Ruers) de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een krachtige en stabiele coalitie. In zijn...

VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming: VDG, VVD, CDA en vierde partij

VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming: VDG, VVD, CDA en vierde partij In de afgelopen periode hebben SP en VDG, onder leiding van informateur Ruers verkennende gesprekken gevoerd met als doel om te komen tot een politieke samenwerking voor de nieuwe...

VDG verkiezingsfolder

Woont u in de stad Oss? De VDG folder zat deze week als bijlage bij Weekblad Regio Oss. Woont u in één van de dorpen of stadjes? U ontvangt de VDG folder dan een dezer dagen in uw brievenbus. Geen papieren exemplaar ontvangen? Reageer dan hieronder op het bericht...

Met stront gooien

Met stront gooien, VDG standpunt over mestverwerking in Osse Haven De feiten De Provincie is bevoegd voor het verlenen van de vergunning voor (grootschalige) mestverwerking in Oss. Niet de gemeente Oss. De Provincie (waarvan de coalitie bestaat uit SP, PvdA, D’66 en...

VDG presenteert verkiezingsprogramma ‘De Kracht van Lokaal’

In onze fonkelnieuwe VDG Lokaal aan de Kerkstraat nr. 2 presenteerde onze lijsttrekker Frank den Brok gisteren ons verkiezingsprogramma 'De Kracht van Lokaal'. Er staan geen hele grote verrassingen in, geeft Den Brok toe. Het zou raar zijn als we het roer helemaal om...

VDG opent VDG Lokaal in stadscentrum

Op donderdag 15 februari om 16.00 uur, opent de lokale partij VDG haar nieuwe VDG Lokaal in het Osse stadscentrum. Tevens lanceren wij dan ons verkiezingsprogramma De Kracht van Lokaal. Onze lijsttrekker Frank den Brok zal de belangrijkste punten toelichten. Het VDG...

Plan Walkwartier: vooruit met het stadscentrum

De visie van VDG is als volgt: De plannen zoals die er nu liggen, gaan over het gebied rondom de Wal, zoals we dat hebben vastgesteld in de Koers Stadshart. Ten aanzien van eerdere plannen is het grootste verschil dat de gemeente m.b.t. het UIThuis zeggenschap houdt...

TWITTER

Informateur Auke Blaauwbroek maakt zich op voor gesprekken met partijen en belooft transparantie: 'Onderhandelen in een glazen kooi' https://t.co/igwa1vgXlr

De VDG stelt een nieuwe #informateur aan, de heer Auke
Blaauwbroek.
Hij krijgt als opdracht om op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken welke #coalitie de meeste kans van slagen heeft. #GROSS #GemeenteOss

VDG wenst alle geïnstalleerde burgerleden veel plezier en succes de komende jaren in de Osse politiek!

Drukbezochte ALV bij De Merx in Berghem. Oa. jaarrekening 2017 en begroting 2018, bestuurssamenstelling, maar ook ‘actualiteiten’ 😉

FACEBOOK

Opdracht VDG aan informateur dhr. Auke Blaauwbroek
23 april 2018

Inleiding
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft een informateur (dhr. Bob Ruers) de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een krachtige en stabiele coalitie. In zijn eindverslag adviseert hij ‘om bij wijze van voorkeur te onderzoeken of een coalitie van VDG, VVD, CDA en een vierde partij mogelijk en haalbaar is.’

Daarnaast geeft hij aan dat VDG hiertoe het initiatief zou moeten nemen. Deze handschoen wordt door VDG opgepakt door het aanstellen van een nieuwe informateur, dhr. Auke Blaauwbroek.

Opdracht
De opdracht is om, met als uitgangspunt de bevindingen van de eerste informateur, op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken welke coalitie de meeste kans van slagen heeft. Hierbij wordt gekeken naar gedeelde ambities, programmatische vergelijking, het vertrouwen van mogelijke coalitiepartners in elkaar en een coalitie die voldoende steun heeft in de gemeenteraad. Een en ander via een open en transparant proces met regelmatige informatieverstrekking naar buiten.

Beoogd vervolg
De intentie is om spoedig te komen tot een formatie proces, waarin door voorkeurspartijen wordt gewerkt aan de inhoud van een coalitieakkoord en verdeling van de wethoudersposten.

CV Auke Blaauwbroek
- Voormalig raadslid / wethouder gemeente Tilburg (PvdA)
- Achtergrond in onderwijs, politiek, bedrijfsleven en vakbeweging
- Landelijk programmamanager zorg- en veiligheidshuizen
- Zelfstandig organisatieadviseur
- Bestuurder drie regionale werkbedrijven (waaronder Noord-Oost Brabant)
- Voorzitter Stichting ’t Heft (kenniscentrum Brabantse dorps- en wijkcentra)

www.linkedin.com/in/aukeblaauwbroek/
... Bekijk meerBekijk minder

Bekijk op Facebook

VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming:
VDG, VVD, CDA en vierde partij

In de afgelopen periode hebben SP en VDG, onder leiding van informateur Ruers verkennende gesprekken gevoerd met als doel om te komen tot een politieke samenwerking voor de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022. Tijdens deze gesprekken – die in een open en aangename sfeer zijn verlopen - is gesproken over inhoud en vertrouwen. Inhoudelijk zijn de verschillen groot. Dat is algemeen bekend. Maar bij beide partijen was er de intentie om te kijken of de verschillen in een formatietraject overbrugd zouden kunnen worden.

Uitgangspunt van VDG is vanaf het begin geweest om een derde politieke partner hierbij te betrekken voor meer continuïteit en stabiliteit in de benodigde bestuurskracht voor onze stad én daarbij recht te doen aan de verkiezingsuitslag van 21 maart. Daarnaast is VDG van mening dat een radicale koerswijziging ten aanzien van het beleid van de afgelopen jaren niet wenselijk is. Met name over deze punten waren de meningsverschillen tussen VDG en SP groot.

Na een hoopvol einde van het derde verkennend gesprek heeft de informateur in het vierde gesprek toch moeten constateren dat de verkenning niet succesvol kon worden afgerond. Hierover is een persbericht verschenen.

De informateur heeft aangegeven op woensdag 18 april een nieuwe verkenningsronde te houden met alle partijen en daar op te halen hoe zij tegen de nieuwe situatie aan kijken. VDG betreurt het dat deze bijeenkomst pas woensdag kan plaats vinden. Wel vinden we het goed dat de informatieverslagen van de eerste gespreksronde openbaar zijn gemaakt. In deze informatieverslagen lezen wij dat naast een coalitie tussen SP en VDG, ook de voortzetting van de huidige coalitie plus een vierde partij door partijen als een reële optie wordt gezien. Dat is ook wat VDG aan de informateur heeft aangegeven.

VDG heeft, gegeven de huidige situatie, als voorkeur om verkennende gesprekken te gaan voeren met VVD, CDA en een vierde partij waarmee tot een stabiele coalitie kan worden gekomen. Ook zijn wij bereid om in dat geval het initiatief te nemen door zelf een informateur aan te stellen.

Reden voor VDG om dit standpunt publiekelijk te maken, is gelegen in transparantie en openheid naar alle inwoners van onze gemeente en in het bijzonder diegenen die hun stem op ons hebben uitgebracht.
... Bekijk meerBekijk minder

Bekijk op Facebook

‪Drukbezochte ALV bij De Merx in Berghem. Oa. jaarrekening 2017 en begroting 2018, bestuurssamenstelling, maar ook ‘actualiteiten’ 😉‬ ... Bekijk meerBekijk minder

Bekijk op Facebook

OVER VDG

Voor De Gemeenschap (VDG) is een lokale partij. Wij behartigen onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners. Voor iedereen uit de hele gemeente Oss, in alle wijken, stadjes, dorpen en kernen. Wij zijn niet links of rechts. Wij hoeven geen Haagse ideeën uit te dragen. Daarom kunnen wij ons 100% richten op de lokale politiek van de gemeente Oss.
Hoe wij werken? Bekijk ons DNA filmpje hieronder. Het komt uit 2014 maar… zo werken wij nog steeds!

Opdracht VDG aan nieuwe informateur: dhr. (Auke) Blaauwbroek

Opdracht VDG aan informateur dhr. Auke Blaauwbroek 23 april 2018 Inleiding Naar aanleiding van de...

VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming: VDG, VVD, CDA en vierde partij

VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming: VDG, VVD, CDA en vierde partij In de afgelopen...

VDG verkiezingsfolder

Woont u in de stad Oss? De VDG folder zat deze week als bijlage bij Weekblad Regio Oss. Woont u in...

Met stront gooien

Met stront gooien, VDG standpunt over mestverwerking in Osse Haven De feiten De Provincie is...

VDG presenteert verkiezingsprogramma ‘De Kracht van Lokaal’

In onze fonkelnieuwe VDG Lokaal aan de Kerkstraat nr. 2 presenteerde onze lijsttrekker Frank den...

VDG opent VDG Lokaal in stadscentrum

Op donderdag 15 februari om 16.00 uur, opent de lokale partij VDG haar nieuwe VDG Lokaal in het...

Plan Walkwartier: vooruit met het stadscentrum

De visie van VDG is als volgt: De plannen zoals die er nu liggen, gaan over het gebied rondom de...

CONTACTGEGEVENS VDG

Contactformulier

6 + 14 =

Click to listen highlighted text!