Op donderdag 15 oktober is in de opiniecommissie ruimte het Rapport Duurzame Polder besproken. VDG heeft in deze opiniecommissie een aantal vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van deze commissievergadering heeft DTV Oss het initiatief opgepakt om een aflevering van FOCUS te wijden aan energietransitie en met name windmolens. Aan Iris van Dinther en Mark van der Doelen is gevraagd het standpunt toe te lichten. Mark heeft daarbij de vragen aan het college herhaald. Wat is de restant-RES-opgave en wat betekent dat voor het aantal windmolens? Zijn er alternatieve locaties in het geval er maar enkele windmolens nodig zijn?

De opnames van deze aflevering zijn gemaakt op vrijdag 30 oktober jl.

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/13-windmolens-in-oss-4000-handtekeningen-kunnen-we-niet-negeren

Onlangs is een raadsinformatiebrief met de reactie van het college ontvangen. VDG neemt deze reactie mee in de afstemming van het definitieve standpunt met haar leden.