“Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.”

De bovenstaande uitspraak deed oud-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers in zijn afscheidsbrief. Ik dacht dat het in onze gemeente nooit zo ver zou komen als in de plenaire zaal in Den Haag. Toch zie ik met de komst van enkele nieuwe partijen in de Osse raad een ontwikkeling die mij weinig bevalt.

Enige vorm van constructief oppositie voeren is vaak ver te zoeken. In beginsel dacht ik dat het wel over zou waaien. Dat het vooral een tijdelijke strategie was om hun partij op de kaart te zetten. In een eerdere
VDG-flits noemde ik het nog ‘excessen’. Nu zie ik het anders. Het is inmiddels meer een consequente manier van politiek voeren, waarbij persoonlijke aanvallen, complottheorieën en zelfs pogingen tot intimidatie van andere politici niet worden geschuwd.

Helaas lijkt het momenteel een illusie dat iedereen in de raadszaal dezelfde omgangsvormen deelt. Eveneens lijkt het een illusie dat bepaalde partijen hun houding nog aan zullen passen. Wat voor
mij eerder een vanzelfsprekendheid was, is na een jaar veranderd in een wens. Des te belangrijker is het mijns inziens dat wij hier als (nota bene) grootste partij zeer scherp op te zijn. Grenzen stellen en grenzen bewaken. Ingrijpen wanneer men een brug te ver gaat. Vuren op het moment dat democratische normen en waarden in het geding komen. Wellicht staan we in Oss ook wel op een kruispunt.

Wij dragen de verantwoordelijkheid om de juiste afslag te nemen.


Vera van Pelt
Raadslid VDG