Zoals ik het mij kan herinneren was het ergens eind mei/ begin juni 2023 dat ik mezelf, naar
aanleiding van een telefoongesprek met Roel van de Camp, aanmeldde als burgerlid.
Na een fijn en goed gesprek met het bestuur en leden van de fractie kreeg ik er echt zin in
om te kijken wat het nu is: de politiek?!
In mijn vakantie kreeg ik te horen dat ik binnenkort een maand mee mocht lopen om
ervaring op te doen en dat ik na mijn vakantie zou worden voorgedragen als burgerlid.
Na een lekkere en fijne zomerperiode kreeg ik Maria, de voorzitter van de VDG aan de lijn.
Ik dacht dat ik informatie zou krijgen wanneer ik zou starten en wat ik allemaal moest gaan
doen. Maar het gesprek ging de hele andere kant op. Maria vroeg of ik de tijdelijke
vervanger wilde zijn van een raadslid die, door omstandigheden, de aankomende drie
maanden geen zitting kon nemen in de raad. Ik dacht “Vervelend voor het raadslid”, maar
dat is voor mij de aangewezen mogelijkheid voor een mooie stage plek/ tijd om te kijken hoe
het nu allemaal werkt. Dus ik greep die “stage” met beide handen aan.
Maar uuuuh  wie zie ik daar, waar moet ik zijn, hoe en wat moet ik doen en wat wordt er van
mij verwacht? Na het telefoontje van Maria was er meteen op dinsdag een fractie
vergadering waar er voor mij meer duidelijk zou worden. Samen met Christel (ook aspirant
burgerlid) kregen wij Hans en Adri samen als buddy’s aangewezen.
Ga er fris in, kijk goed rond en verdiep je in de onderwerpen die je leuk vindt.
Lijkt simpel, maar héél véél was stiekem heel interessant en leuk. Toch heb ik voor mijzelf
een keuze moeten maken in de onderwerpen waarin ik mezelf wilde verdiepen.
In het begin dacht ik poeh wat véél, maar na advies van de buddy’s leerde ik langzaam hoe ik
de vele, in te lezen stukken, moest aanpakken. Ook kreeg ik zelf steeds meer een (politieke)
mening en werd mijn mening ook gehoord.
Aan het einde van het jaar 2023 kreeg ik Maria aan de lijn en zij kwam met het bericht dat
mijn voorgangster niet zou terugkeren in de raad. Maria meldde dat diegenen die voor mij
stonden op de kieslijst allemaal bedankt hadden voor de eer en of ik daarom voor de VGD de
raadszetel definitief wilde overnemen.
Het wordt een zware taak om de zetel van Anke in te vullen en over te nemen en ik weet dat
ik er nog lang niet ben, dat ik nog véél moet leren en dat ik nog lang niet van alles op de
hoogte ben.
Wel weet ik dat ik in een fractie met leden ben gekomen die mij in alles helpen en mij in alles
ondersteunen. Ik ben terecht gekomen in een team wat héél véél kennis heeft en zeker ook
voor elkaar (en de gemeenschap) klaar staat.
Kortom ik ben een raadslid van de VDG en heb er kei veul zin in!!
Groet
Jan van Leest
Raadslid VDG