Opiniecommissie rapport Duurzame Polder

Op donderdag 15 oktober is in de opiniecommissie ruimte het Rapport Duurzame Polder besproken. VDG heeft in deze opiniecommissie een aantal vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van deze commissievergadering heeft DTV Oss het initiatief opgepakt om een aflevering van FOCUS te wijden aan energietransitie en met name windmolens. Aan Iris van Dinther en […]

Read More

Een begroting in de tijd van COVID-19

Voorzitter dank u wel. VDG zal vanavond de commissie niet overdoen en de inbreng voor de eerste termijn zeer beperkt houden. We zullen enkel nog een paar aspecten uitlichten. Zorg en Welzijn In deze programmabegroting wordt aangegeven dat  de overgang 18- naar 18+ (=de overgang jeugdzorg naar WMO) verbeterd wordt. Dit is een complexe problematiek. […]

Read More

Interessant bezoek Zorggroep ’t Zicht

Zorggroep ’t Zicht 11 september om 11:32 ·  Maandag 10 september hadden we bezoek van een delegatie van de politieke partij Voor De Gemeenschap – VDG. Vanuit oprechte interesse stelden zij vragen en kwamen we tot een goed en vooral ook prettig gesprek. Ze waren onder de indruk na de rondleiding. […]

Read More

Nieuwe fractievoorzitter: Hans Boerboom

OSS – Hans Boerboom is aangewezen als nieuwe fractievoorzitter van VDG.  De huidige fractievoorzitter Alfons Prinssen wilde zich niet voor een tweede termijn kandidaat stellen. Prinssen wil zich binnen de fractie meer inzetten op het sturing geven aan het sociaal en bestuurlijk domein. Daarnaast is hij ook weer beschikbaar als commissievoorzitter Sociaal Bestuurlijk. Ook heeft hij […]

Read More

Stand van zaken coalitievorming

Stand van zaken coalitievorming Bij de start van het formatietraject, was ons al bekend dat er sprake was van enige onrust binnen de VVD-fractie. De VVD-delegatie heeft de andere partijen hierover aan het begin van het proces geinformeerd. We hebben de ontwikkelingen binnen de VVD vandaag besproken tijdens de coalitiebesprekingen. Hoewel we de breuk binnen […]

Read More