En dan ben je ineens Raadslid

Zoals ik het mij kan herinneren was het ergens eind mei/ begin juni 2023 dat ik mezelf, naaraanleiding van een telefoongesprek met Roel van de Camp, aanmeldde als burgerlid.Na een fijn en goed gesprek met het bestuur en leden van de fractie kreeg ik er echt zin inom te kijken wat het nu is: de […]

Read More

VDG-lid Gerard Broers totaal onverwacht overleden

Donderdagochtend 1 februari ontvingen wij het schokkende bericht dat ons VDG-lid Gerard Broers de avond tevoren, op zijn 65e verjaardag, onverwacht aan hartfalen is overleden. Onvoorstelbaar. Twee weken geleden was hij nog op een bijeenkomst van onze Berghemse leden, het zogenaamde Bergs Blok. Gerard was raadslid voor VDG van januari 2015 tot maart 2018. Daarna […]

Read More

Van onze nieuwe Fractievoorzitter

Ik ben dankbaar en trots met de steun die de fractie uitgesproken heeft in mij aangaande hetfractievoorzitterschap van VDG. Fractievoorzitter zijn van de grootste fractie in de gemeenteOss is een prachtige uitdaging en een mooie kans, maar ook een functie met de nodigeplichten en verantwoordelijkheden. Voor mij persoonlijk is daarin nog genoeg te leren en […]

Read More

Vervuiler betaalt, of betalen vóór vervuilers?

Afval scheiden moet lonen was een van de uitgangspunten van het nieuwe afvalbeleid. Terugdringen van het aantal kilo’s restafval is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hiervoor is begin 2022 een nieuwe systematiek ingevoerd. Wanneer de restafval kliko niet meer iedere drie weken aan de straat wordt gezet, ontvangt men in 2023 een bedrag terug. Gebleken is […]

Read More

Kruispunt

“Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.”De bovenstaande uitspraak deed oud-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers in zijn afscheidsbrief. Ik dacht dat het in onze gemeente nooit zo ver […]

Read More

Anke’s Blog

Het is februari 2023 en het is mij de twijfelachtige eer gegund van het schrijven van de eerste echteVDG blog, voor op de (vernieuwde) VDG Website. We zijn als ‘nieuwe’ fractie inmiddels bijna een jaaronderweg, dus ik denk dat de nieuwigheid er inmiddels wel zo’n beetje af is. Zijn we dan inmiddelsallemaal helemaal gepokt en […]

Read More

Opiniecommissie rapport Duurzame Polder

Op donderdag 15 oktober is in de opiniecommissie ruimte het Rapport Duurzame Polder besproken. VDG heeft in deze opiniecommissie een aantal vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van deze commissievergadering heeft DTV Oss het initiatief opgepakt om een aflevering van FOCUS te wijden aan energietransitie en met name windmolens. Aan Iris van Dinther en […]

Read More

Een begroting in de tijd van COVID-19

Voorzitter dank u wel. VDG zal vanavond de commissie niet overdoen en de inbreng voor de eerste termijn zeer beperkt houden. We zullen enkel nog een paar aspecten uitlichten. Zorg en Welzijn In deze programmabegroting wordt aangegeven dat  de overgang 18- naar 18+ (=de overgang jeugdzorg naar WMO) verbeterd wordt. Dit is een complexe problematiek. […]

Read More