Van onze nieuwe Fractievoorzitter

Ik ben dankbaar en trots met de steun die de fractie uitgesproken heeft in mij aangaande hetfractievoorzitterschap van VDG. Fractievoorzitter zijn van de grootste fractie in de gemeenteOss is een prachtige uitdaging en een mooie kans, maar ook een functie met de nodigeplichten en verantwoordelijkheden. Voor mij persoonlijk is daarin nog genoeg te leren en […]

Read More

Vervuiler betaalt, of betalen vóór vervuilers?

Afval scheiden moet lonen was een van de uitgangspunten van het nieuwe afvalbeleid. Terugdringen van het aantal kilo’s restafval is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hiervoor is begin 2022 een nieuwe systematiek ingevoerd. Wanneer de restafval kliko niet meer iedere drie weken aan de straat wordt gezet, ontvangt men in 2023 een bedrag terug. Gebleken is […]

Read More

Kruispunt

“Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.”De bovenstaande uitspraak deed oud-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers in zijn afscheidsbrief. Ik dacht dat het in onze gemeente nooit zo ver […]

Read More

Anke’s Blog

Het is februari 2023 en het is mij de twijfelachtige eer gegund van het schrijven van de eerste echteVDG blog, voor op de (vernieuwde) VDG Website. We zijn als ‘nieuwe’ fractie inmiddels bijna een jaaronderweg, dus ik denk dat de nieuwigheid er inmiddels wel zo’n beetje af is. Zijn we dan inmiddelsallemaal helemaal gepokt en […]

Read More

Opiniecommissie rapport Duurzame Polder

Op donderdag 15 oktober is in de opiniecommissie ruimte het Rapport Duurzame Polder besproken. VDG heeft in deze opiniecommissie een aantal vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van deze commissievergadering heeft DTV Oss het initiatief opgepakt om een aflevering van FOCUS te wijden aan energietransitie en met name windmolens. Aan Iris van Dinther en […]

Read More

Een begroting in de tijd van COVID-19

Voorzitter dank u wel. VDG zal vanavond de commissie niet overdoen en de inbreng voor de eerste termijn zeer beperkt houden. We zullen enkel nog een paar aspecten uitlichten. Zorg en Welzijn In deze programmabegroting wordt aangegeven dat  de overgang 18- naar 18+ (=de overgang jeugdzorg naar WMO) verbeterd wordt. Dit is een complexe problematiek. […]

Read More

Interessant bezoek Zorggroep ’t Zicht

Zorggroep ’t Zicht 11 september om 11:32 ·  Maandag 10 september hadden we bezoek van een delegatie van de politieke partij Voor De Gemeenschap – VDG. Vanuit oprechte interesse stelden zij vragen en kwamen we tot een goed en vooral ook prettig gesprek. Ze waren onder de indruk na de rondleiding. […]

Read More