Opiniecommissie rapport Duurzame Polder

Op donderdag 15 oktober is in de opiniecommissie ruimte het Rapport Duurzame Polder besproken. VDG heeft in deze opiniecommissie een aantal vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van deze commissievergadering heeft DTV Oss het initiatief opgepakt om een aflevering van FOCUS te wijden aan energietransitie en met name windmolens. Aan Iris van Dinther en […]

Read More

Een begroting in de tijd van COVID-19

Voorzitter dank u wel. VDG zal vanavond de commissie niet overdoen en de inbreng voor de eerste termijn zeer beperkt houden. We zullen enkel nog een paar aspecten uitlichten. Zorg en Welzijn In deze programmabegroting wordt aangegeven dat  de overgang 18- naar 18+ (=de overgang jeugdzorg naar WMO) verbeterd wordt. Dit is een complexe problematiek. […]

Read More