Ik ben dankbaar en trots met de steun die de fractie uitgesproken heeft in mij aangaande het
fractievoorzitterschap van VDG. Fractievoorzitter zijn van de grootste fractie in de gemeente
Oss is een prachtige uitdaging en een mooie kans, maar ook een functie met de nodige
plichten en verantwoordelijkheden. Voor mij persoonlijk is daarin nog genoeg te leren en ik
ben dan ook blij met de uitgestoken hand die de fractie uitsteekt richting mij.
Een goed afgewogen besluit is het van mijn kant geweest om deze kans met beide handen aan
te grijpen. De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met enerzijds mensen die weten
wat het fractievoorzitterschap inhoudt en anderzijds mensen in mijn persoonlijke omgeving.
Hier heb ik een dusdanig goed en vertrouwd gevoel aan over gehouden dat ik het
fractievoorzitterschap vol energie en vertrouwen aan ga.
Ik ben er van overtuigd dat we iedereen binnen onze fractie in positie kunnen zetten en
daarmee iedereen met zijn of haar kwaliteiten een waardevolle bijdrage gaat leveren binnen
onze fractie. Op deze manier geloof ik dat wij het meeste kunnen gaan betekenen voor onze
kiezers en de inwoners van de gemeente Oss.
Ik kijk uit naar de samenwerking met de fractie, de coalitiefracties, andere fracties en anderen
die ik gedurende het fractievoorzitterschap tegen ga komen.

Nick Pruimboom