Afval scheiden moet lonen was een van de uitgangspunten van het nieuwe afvalbeleid. Terugdringen van het aantal kilo’s restafval is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hiervoor is begin 2022 een nieuwe systematiek ingevoerd. Wanneer de restafval kliko niet meer iedere drie weken aan de straat wordt gezet, ontvangt men in 2023 een bedrag terug. Gebleken is dat ruim 70% van alle Osse huishoudens een bedrag heeft terug ontvangen. Goed nieuws dus?

Nee, helaas niet. Er is in 2022 maar liefst 23 kilo per inwoner per inzamelcontainer ‘bijgeplaatst’ en inmiddels worden de PMB-inzamelcontainers ook als restafval verbrand, simpelweg omdat de inhoud te vervuild is. Het lijkt erop alsof er een verschuiving plaatsvindt van het reguliere restafval naar bijplaatsingen en PMB-vervuiling.

VDG wil dan ook dat het traject van de bestuurlijke boetes zo snel als mogelijk wordt opgestart. Hiermee is een niet meer noodzakelijk dat er op heterdaad wordt betrapt, maar kunnen boetes worden gegeven op basis van bijvoorbeeld gevonden adreswikkels. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of er een wijziging van de afvalinzameling op het duurzaamheidsplein kan worden doorgevoerd waardoor de gratis afvalstromen ook daadwerkelijk gratis kunnen worden gebracht of het invoeren van een afvalpas waarmee een x-aantal keer gratis gebruik gemaakt kan worden van het duurzaamheidsplein. Ik zie de discussie in de commissie van 20 april met belangstelling tegemoet.

Mark van der Doelen – Raadslid VDG