Vervuiler betaalt, of betalen vóór vervuilers?

Afval scheiden moet lonen was een van de uitgangspunten van het nieuwe afvalbeleid. Terugdringen van het aantal kilo’s restafval is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hiervoor is begin 2022 een nieuwe systematiek ingevoerd. Wanneer de restafval kliko niet meer iedere drie weken aan de straat wordt gezet, ontvangt men in 2023 een bedrag terug. Gebleken is […]

Read More

Kruispunt

“Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.”De bovenstaande uitspraak deed oud-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers in zijn afscheidsbrief. Ik dacht dat het in onze gemeente nooit zo ver […]

Read More

Anke’s Blog

Het is februari 2023 en het is mij de twijfelachtige eer gegund van het schrijven van de eerste echteVDG blog, voor op de (vernieuwde) VDG Website. We zijn als ‘nieuwe’ fractie inmiddels bijna een jaaronderweg, dus ik denk dat de nieuwigheid er inmiddels wel zo’n beetje af is. Zijn we dan inmiddelsallemaal helemaal gepokt en […]

Read More