‘Wij naar Oss? Komen jullie maar naar Megen!’

MEGEN – Met amper 3000 inwoners was Megen C.A. een dwerg in gemeenteland. Maar de dwerg bezat onvermoede krachten.

Peter van Erp 08-08-18, 12:21

 

Het is rustig in het oude vestingstadje Megen. Zoals meestal. Over de kasseien kuiert een oudere man met zijn handen op de rug. Het is Gerard Ulijn, oprichter van politieke partij VDG, de partij die inmiddels al jaren aan de politieke en bestuurlijke touwtjes van de gemeente Oss trekt. Dat had in 1986 zelfs een stoute dromer als Ulijn niet durven bevroeden. Tegenover de kloosterpoort van de Megense broeders, op de stoep van gemeenschapshuis Acropolis, treft hij Jan van Loon, net als de oprichter oud-wethouder van Megen en later van de veel grotere gemeente Oss. Het is een weerzien van vrienden.

Opschudden

Voor de Gemeenschap, die naam bedacht Ulijn voor de nieuwe partij die de vastgeroeste politiek in Megen moest opschudden. ,,Ik was net terug van twee jaar verblijf in Suriname en voelde me niet meer thuis bij de partij waar ik eerder actief voor was.” Het gevoel dat de zaak moest worden opgeschud werd door meer inwoners gedeeld. ,,Ze drongen er bij mij op aan om daar voor te zorgen.” In 1986 kwam VDG direct met twee zetels in de gemeenteraad van Megen. Vier jaar later kreeg de partij zelfs de absolute meerderheid in de raad, die toen werd uitgebreid naar elf zetels, omdat Megen, Haren en Macharen samen de magische grens van drieduizend inwoners hadden doorbroken.

In het kleine Megen waren weinig mensen er begin jaren negentig van overtuigd dat er noodzaak tot opschaling was. Omdat er binnen de provincie wel volop over werd gediscussieerd, hield het gemeentebestuur een enquête. Een ruime meerderheid gaf aan dat Megen C.A. (cum annexis) zelfstandig diende te blijven. ,,Financieel en bestuurlijk was er voor ons ook geen enkele reden om met een andere gemeente samen te gaan”, stelt Ulijn, op dat moment samen met Van Loon deeltijd-wethouder in Megen. Samen met burgemeester Ton Bus gaven ze leiding aan het ambtenarenkorps van vijftien personen in het oude raadhuis. Het was de druk van buiten die de bestuurders naar de onderhandelingstafel met Ravenstein dreef. Van echte liefde voor elkaar was geen sprake, maar er was een goede verstandhouding. Groenedijk, zo zou de nieuwe gemeente langs de Maas gaan heten. Genoemd naar een wal die eeuwenlang twistpunt was tussen het Land van Ravenstein en het graafschap Megen.

In het wetsvoorstel dat staatssecretaris De Graaff-Nauta op 2 juni 1993 aan de Tweede Kamer voorlegde, was de fusie van Megen en Ravenstein uitgangspunt. Aan de wens van Oss om Macharen van deze combi los te weken, zodat het Burgemeester Deelenkanaal helemaal binnen de gemeentegrenzen van Oss kwam te vallen, had de staatssecretaris geen gehoor gegeven. De Tweede Kamer besloot anders: niet alleen Berghem, ook Megen werd bij Oss gevoegd. De Megenaren verkeerden nog half in shock toen een dag later de Osse burgemeester Eppo van Veldhuizen belde. Ulijn: ,,Hij zei: ‘Ik denk dat we maar eens moeten praten. Wanneer komen jullie naar Oss?’ Wij naar Oss? Ik zei: ‘Kom maar hierheen, als je ons erbij wilt hebben. En we sluiten ook niet aan bij de gesprekken die jullie al lang voeren met Berghem’.”

Discussie

In de opmaat naar de verkiezingen later dat jaar, zocht VDG aansluiting bij de politieke beweging Zelfstandig Berghem. Van Loon: ,,Over de naam VDG is toen en ook daarna nooit discussie geweest. Heel bijzonder. We werden gemaand om ons ook bij een Osse partij aan te sluiten; ‘anders halen jullie hooguit één zetel’.” Het werden er vijf en VDG mocht direct deelnemen aan de coalitie om daar nooit meer uit te verdwijnen. Later groeide de partij door naar de grootste van de 90.000 inwoners tellende gemeente Oss. Na Ulijn werd ook Van Loon wethouder. Het geheim? Ulijn: ,,We weten wat er leeft onder de mensen, omdat we met name verenigingsmensen aan ons weten te binden. Daar ben ik eigenlijk best trots op.”

Jan van Loon (links) en Gerard Ulijn voor het oude raadhuis in Megen. © BD / Peter van Huijkelom

 

Bron: https://www.bd.nl/oss/wij-naar-oss-komen-jullie-maar-naar-megen~aca8814a/